20Mar/19

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının birinci oturumu (yazılı sınav), 22.03.2019 tarihinde saat 10.00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B1, B2 ve B3 nolu amfilerde yapılacaktır. Aynı sınavın ikinci oturumu (sözlü sınav) ise, aynı tarihte saat 14.00’te Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde yapılacaktır.

NOT: Sınava girecek öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını, kimlik kartı olmayanların da öğrenci belgelerini sınav süresince yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

19Eki/18

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

Muafiyet sınavı nedir, ne demektir?

Yabancı dil zorunluluğu bulunmakta olan bölümlerde, yeterli seviyede yabancı dile sahip olan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları ve sene kaybına uğramamaları adına her sene ( genel itibariyle gün dönemi başında ) üniversitemizde açılan sınava yabancı dil muafiyet sınavı adı verilmektedir. Muafiyet sınavlarında Grammer, Listening, Speaking, Writing olmak üzere dört aşama bulunmaktadır.

 • Grammer : Türkçe tabiri ile dil bilgisi test usulü yapılmaktadır ve adayların belirli netler yapmaları durumunda bir sonraki aşamaya geçirilir.
 • Listening : Listenin yani dinleme bu yapılan muafiyet sınavlarından bir tanesidir. Burada dinlediğimizi anlayabilmeye yönelik bir sınav gerçekleştilir.
 • Speaking : Speaking ise konuşma demektir ve bu sınavda yeteri oranda yabancı dil konuşup konuşamadığımız öğrenilir.
 • Writing : Writing sınavı yani yazma hususunda da adından da anlaşılacağı üzere adayın yabancı dil için yazma kabiliyeti ölçülür.

 

18Eki/18

Erasmus+

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Erasmus+ Programı’nın Amaçları Nedir, Programa Niye Erasmus Adı Verilmiştir?

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor?

Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
  • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor,
  • Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı genişliyor.
  • Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor,
  • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim /mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları arttırılıyor.

 

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

 

Kaynak: Uluslararası İlişkiler Ofisi

24Eyl/18

2018 – 2019 Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı Hakkında

2018 – 2019 Akademik yılı Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 26.09.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde yapılacaktır.

Not: Sınava katılacak öğrencilerin öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartlarını sınav esnasında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

 

Sınav Tarihi ve Saati 26.09.2018 / 16.00
Hukuk Fakültesi, Turizm MYO ve Adalet MYO Öğrencileri Hukuk Fakültesi Amfiler
Diğer Birimlerin Öğrencileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B1 – B2 –
B3 No’lu Amfiler
13Nis/17

İzmaritsiz Bir Üniversite

Genç Yeşilay Kulübü Akademik Danışmanı Yüksekokulumuz Öğretim Elemanlarından Okt. Tuba YILMAZ’ın başlatmış olduğu etkinlik kapsamında 15 Mart 2017 tarihinden itibaren üniversitemizde kapalı alanda sigara içen ve izmaritini çöpe atmayan öğrencilere idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır.

15.03.2017 tarihinden itibaren tuvaletlerde sigara içme oranının ve okulumuzun bahçesindeki izmarit miktarının da oldukça azaldığı görülmüştür. Okutmanımız Tuba YILMAZ, kapalı ortamda sigara içme oranı  tamamen sona erene kadar ve de üniversitemiz izmaritsiz tertemiz bir üniversite olana  kadar etkinliğini sürdürmeye kararlı olduğunu bildirmektedir.

30Eyl/16

2016-2017 AKADEMİK YILI ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL DERSİ MUAFİYET SINAVI SONUÇLARI

2016-2017 Akademik Yılı Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı Sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Öğrenci Numarası Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Geçme Notu
1 161000005 Hukuk Fakültesi 50/Başarılı
2 161000011 Hukuk Fakültesi 50/Başarılı
3 161000025 Hukuk Fakültesi 50/Başarılı
4 161000065 Hukuk Fakültesi 61/Başarılı
5 161000068 Hukuk Fakültesi 62/Başarılı
6 161000086 Hukuk Fakültesi 72/Başarılı
7 161000095 Hukuk Fakültesi 50/Başarılı
8 161000181 Hukuk Fakültesi 85/Başarılı
9 161000206 Hukuk Fakültesi 54/Başarılı
10 161000223 Hukuk Fakültesi 50/Başarılı
11 161000278 Hukuk Fakültesi 50/Başarılı
12 161000320 Hukuk Fakültesi 54/Başarılı
13 161209081 Eğitim Fakültesi 56/Başarılı
14 161210092 Eğitim Fakültesi 56/Başarılı
15 161103007 Mühendislik Fakültesi 50/Başarılı
16 161101037 Mühendislik Fakültesi 54/Başarılı
17 152201159 İlahiyat Fakültesi 71/Başarılı
18 161602067 Sağlık Yüksekokulu 65/Başarılı
19 164311015 Meslek Yüksekokulu 50/Başarılı