İç Kontrol Standartları

KOS 1- Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS2 – Misyon, Vizyon, Organizasyon Şeması ve Görevler

  1. Görev Tanımları:

Kos3- Personel Yeterliliği ve Performansı

Kos4- Yetki Devri

 

İş Akış Süreçleri