YÖNETİM KURULU
BaşkanDoç. Dr. Fethi KAYALAR
ÜyeProf. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
ÜyeDoç. Dr. M. Abdullah ARSLAN
ÜyeYrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
ÜyeÖğr. Gör. Ramazan KORKMAZ
ÜyeÖğr. Gör.Muhammed DAĞ
RaportörYılmaz BOZLAK