EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

 

Misyonumuz

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı öğrenciler ile Fakülte ve Yüksekokullarında Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri alan öğrencilerimize nitelikli bir yabancı dil eğitimi vermek, üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip etmeleri için ihtiyaç  duyacakları yabancı dil becerileriyle donatmak; bilgiye ulaşma konusunda kendilerine rehberlik ederek, bilimsel düşünen, yaratıcı, ülke sorunlarına duyarlı, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bütün bunlar ışığında yabancı dili sevdirmek, okuduğunu- dinlediğini anlayan, anladıklarını yazılı ve sözlü ifade edebilen, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurabilen, özgüven sahibi çağdaş bireyler topluma kazandırmak, yüksekokulumuzun misyonudur.

Vizyonumuz

Hem fiziki hem de teknik altyapısının yanı sıra, yeni yöntem ve ekipmanlarıyla, sürekli kendisini yenileyen yetkin akademisyen kadrosu ile yüksek öğretimde kaliteyi yakalamak, dil öğrenimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri hedef ve amaçlarımızla birleştirmek, öğrencilerimizin her an ulaşabilecekleri yeni ders kaynakları oluşturmak, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut biçimde geliştirerek, öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirmek ve akademik nitelikleri gelişmiş yüksekokullardan biri olmaktır. 

– ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI –

Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda Bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.