EnglishTurkish

İç Kontrol

KOS 1 – Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS 2 – Misyon, Vizyon, Organizasyon Şeması ve Görevler

     Görev Tanımları:

Kos 3 – Personel Yeterliliği ve Performansı

Kos 4 – Yetki Devri

Kos 5 – Planlama ve Programlama

Kos 6 – Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Kos 7 – Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kos 8 – Prosedürlerin Belirlenmesi ve Personel Formları

Kos 9 – Görevler Ayrılığı

Kos 10 Hiyerarşik Kontroller

Kos 11 – Faaliyetlerin Sürekliliği

Kos 12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Kos 13 – Bilgi ve İletişim

Kos 14 – Raporlama

Kos 15 – Kayıt ve Dosyalama Sistemi

  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

Kos 16 Üniversitemiz Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi

Kos 17 – İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Kos 18 – Kamu İç Denetim Standartları